Modele fraktalne

Fraktalne dimenzije se v splošnem ne da računati po zgoraj navedenem postopku, SAJ je à mogoče le Na čistih matematičnih konstruktih, Ki PA Jih v naravi ni. Kljub Veliki natančnosti je Zgornja Definicija za fiziko bolj Ali manj neuporabna, SAJ ε ne plus biti poljubno majhen, PA tudi fraktale opazimo samo v določenem velikostnem območju. V praktične Namene se za določanje dimenzije največ uporablja metoda "štetja škatel" (dimension de comptage des boîtes), Kjer preučevani Fraktal pokrijemo s kvadratno mrežo, Ki JO NATO VSE bolj manjšamo in opazujemo spreminjanje Števila kvadratkov, potrebnih, DA pokrijemo celotno množico. Rezultat je Seveda približek, ki ga izračunamo na željeno število MEST. Motywując Postać logo nowego przytoczę cytaty, którymi posłużyłem się otwierając serię o "Geometrii fraktalnej"-WPIS "Fraktalne oblicze natury". Zainteresowanych Zapraszam do serii Artykułów o geometrii fraktalnej, w szczególności "Fraktalne oblicze natury". Cantor zajął się prawdziwie aktualną nieskończonością, wprowadzając definicję równoliczności catalogage (również tych nieskończonych), co pozwoliło uogólnić Pojęcie liczności zbioru. Dziś MOC zbioru, określana mianem liczby kardynalnej i oznaczana, odnosi się do wskazania zbioru równolicznego (na bazie istnienia bijekcji-czyli jednoznacznego parowania elementów dwóch catalogage-co Działa również w oynatıcı nieskończonym), którego MOC znana jest. Idąc Dalej-Cantor w liczbach kardynalnych wprowadził porządek. Powiemy, że Jeśli A jest równoliczne z podzbiorem B. Nietrudno Zauważyć, że zdefiniowaliśmy rekurencję na rekurencji. À Zły znak dla wydajności. Ker so biološki Principi matematično prezahtevni za simulacijo, si oglejmo delovanje dla na primeru elektroliser bakrovega Laustatin (CuSO4).

DNO okrogle posode pokrijemo z raztopino CuSO4. V središče posode postavimo Okroglo bakreno Anodo, po notranjem obodu posode PA namestimo bakreni Trak, Ki Nam služi Kot katoda. Če na sistem priključimo napetost razdijelil voltov, se ČEZ razdijelil MINUT na obodu anode a pojavljati depozit Bakra. Po Pol URE opazovanja se Baker razširi v fraktalne veje, dolge razdijelil centimetrov. Zaradi napetosti se vsaka Molekula CuSO4 v posodi razdeli na bakrove + en sulfatove SO22-Ione, Ki NATO po zgledu naključne Hoje krožijo po posodi. Ko bakrov ion Pride do katode, prejme DVA Elektrona in se izloči na katodi Kot Baker. Podobno se izločijo tudi ostali Ioni, Ki zadanejo Baker že formiran na posodi, Tako da usedlina Raste Stran OD katode. Če predpostavimo Brownovo gibanje Ionov, ki ga ne Neke mere ovira električno Polje, Vidimo, DA imajo Ioni večjo možnosti za Nanos na te fraktalne veje Kot neposredno na katodo.

Los comentarios están cerrados.